Hemel Hemel Hemel
Harde noot
Harde noot
Harde noot
Harde noot Harde noot Harde noot
Harde noot
Hemel

Passie en liefde gaan hand in hand.


Vandaag schenken wij extra aandacht aan onze liefde, hetgeen waar wij dagelijks gepassioneerd mee bezig zijn;

Facility management!

Facility management is het vakgebied waarin F-Gen niet enkel haar werk doet.

Als wij een project aanpakken ...

... dan worden er noten gekraakt.

Voor u geldt hetzelfde?

Laten wij dan kennismaken en hierover met elkaar van gedachten wisselen.

krakie krakie

"Als gedreven facility manager heb ik in een sterk veranderende omgeving met beperkte middelen zorg gedragen voor besparingen.

Tevens heb ik de inkoopfunctie geprofessionaliseerd en deze binnen de organisatie gepositioneerd. Dit is waar wij sterk in zijn, uitdagingen niet uit de weg gaan en harde noten kraken! Delen wij dezelfde passie?"

krakie krakie

"Facility Management is een prachtig vakgebied. Je raakt nooit uitgeleerd en iedere dag blijkt weer een nieuwe uitdaging.

Omdat ik van uitdagingen houd, voer ik mijn opdrachten met veel enthousiasme uit. Op dit moment is dat als projectleider van een outsourcingstraject van de meldkamer personenalarmering binnen een zorgorganisatie. Complexe vraagstukken of projecten? Geen probleem, ik kom ze met alle liefde oplossen!"

krakie krakie

"Passie en enthousiasme voor het vakgebied, dat hebben mijn collega’s en ik gemeen.

Bij mijn opdrachtgever in de overheidssector heb ik werkzaamheden op allerlei FM facetten naar hartelust kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld het implementeren van inkoopcontracten, of een facilitaire scan waarbij de huidige situatie in kaart werd gebracht en adviezen voor professionalisering en besparingen zijn gedaan. Uiteraard moeten er soms harde noten worden gekraakt. Mijn opdrachtgever en ik hebben gemerkt dat ik als frisse wind in de organisatie daaraan een goede bijdrage heb kunnen leveren."

krakie krakie

"Door mijn werk bij F-Gen bouw ik veel ervaring op bij verschillende bedrijven.

Zo heb ik een vastgoeddossier en een huisvestingsplan opgesteld voor een zorgorganisatie en momenteel ben ik bezig met de implementatie van de MVO prestatieladder bij een commerciële instelling. Tevens heb ik leiding gegeven aan een groep facilitaire medewerkers. Het is me gelukt hen te motiveren en te laten inzien dat veranderingen niet slecht zijn. Op mijn beurt heb ik veel van hen geleerd. Door passie te delen worden wij samen beter!"

krakie krakie

"De centrale rol van het facilitair bedrijf binnen een organisatie is waar het voor mij om draait.

Vaak ongemerkt, heeft alles wat binnen het facilitair bedrijf gebeurt effect op overige afdelingen en vice versa. Gedurende opdrachten in het onderwijs en in de non-profit sector, waarbij ik de functie had van adviseur, inkoper of teamleider heb ik ervaren wat het verschil kan maken. Op tijd bedenken wat de effecten zullen zijn en hier proactief op acteren, maakt voor mij het facilitaire werkveld ontzettend levendig en interessant.

Meer weten?